Брзи Кредити во 2024 година

Репрезентативен пример: За кредит од 30.000 денари со рок на враќање 12 месеци, вкупниот износ што треба да го вратите e 45.192 денари. Вашата рата би изнесувала 3.766 денари. Стапката на Вкупни трошоци на годишно ниво (СВТ) изнесува 57.75%. инималниот рок на потрошувачки заем е 3 месеци, а максимум - 10 месеци. Максималната стапка на СВТ е 73.96%.