Стопанска банка а.д. Битола: Кредити, Е-банкарство и Финансиски Услуги

Стопанска банка а.д. Битола: Кредити, Е-банкарство и Финансиски Услуги

Откријте ги производите и услугите на Стопанска банка а.д. Битола. Нудиме ненаменски кредити, кредити за летен одмор, електронско банкарство, платежни картички и повеќе. Брзи и сигурни финансиски решенија за вашите потреби. Аплицирајте онлајн сега!

Вовед

Банката беше основана во 1948 година како Комунална банка – Битола со оперативен фокус на регионот на Битола, а од 1962 година и на регионот на Демир Хисар. Во 1966 година, Комуналните банки во Битола, Охрид, Ресен, Струга и Крушево се споија под името Комерцијално-инвестициона банка Битола со седиште во Битола и пет филијали.

Во 1971 година, трите водечки банки во Република Македонија, Комерцијално-инвестициона банка – Битола, Комерцијално-инвестициона банка – Скопје и Стопанска банка Скопје се интегрираа во една банка, Стопанска банка – Скопје, со седиште во Скопје.

Во 1977 година, беше основана и конституирана Стопанска банка Основна банка Битола, а во 1989 година водечките банки се споија за да ја основаат Стопанска банка а.д. Скопје, а водечките банки беа трансформирани во нејзини главни филијали.

Стопанска банка а.д. Битола, во својата сегашна правна форма, започна со работа под Одлуката донесена од Собранието на акционери на 07.06.1995 година како автономна банка со почетен биланс од 01.01.1995 година .

Стопанска банка а.д. Битола е правно лице со главна активност да собира слободни парични текови и нивна распределба во полиња каде што можат рационално да се искористат и да донесат најдобар принос.

Производи и Услуги

Стопанска банка а.д. Битола нуди широк спектар на производи и услуги за своите клиенти. Оваа банка е позната по својата способност да обезбеди сигурни и ефективни финансиски решенија. Некои од клучните производи и услуги кои ги нуди вклучуваат:

Ретал кредитирање

Банката обезбедува различни видови на кредити за физички лица, вклучувајќи потрошувачки кредити, станбени кредити и автокредити.

Депозити

Стопанска банка а.д. Битола нуди различни видови на депозитни сметки, вклучувајќи штедни сметки и депозити со фиксна каматна стапка.

Платежни картички

Банката издава различни видови на платежни картички, вклучувајќи дебитни и кредитни картички кои се прифатени на глобално ниво.

Меѓународни платни операции

Банката обезбедува услуги за меѓународни парични трансакции, овозможувајќи им на клиентите безбедно и брзо префрлање на средства низ целиот свет.

Домашни платни операции

Стопанска банка а.д. Битола исто така нуди услуги за домашни платни трансакции, обезбедувајќи брзо и ефикасно извршување на домашните плаќања.

Трансакциска сметка

Банката нуди трансакциски сметки за физички и правни лица, овозможувајќи им лесно управување со нивните дневни финансиски активности.

Сефови

За дополнителна безбедност, банката обезбедува услуги за изнајмување на сефови, каде клиентите можат да ги чуваат своите вредности.

Со овие производи и услуги, Стопанска банка а.д. Битола се стреми да ги задоволи потребите на своите клиенти и да им обезбеди сигурни и доверливи финансиски решенија.

Ненаменски Потрошувачки Кредит

Стопанска банка а.д. Битола нуди ненаменски потрошувачки кредити, кои се дизајнирани да обезбедат финансиска поддршка без потреба за докажување на намената на кредитот. Овие кредити се идеални за сите кои имаат потреба од дополнителни средства за различни лични или семејни потреби.

Цел на кредитот

Ненаменски кредит – средствата се директно префрлени на трансакциската сметка на заемопримачот (не е потребно докажување на намената на кредитот).

Максимален износ

Во зависност од кредитната способност на апликантот – до 900.000 денари.

 • Без гаранти: До 300.000 денари за вработени во јавни претпријатија, буџетски и финансиски институции и приватни компании кои се прифатливи за Банката.

 • Со 1 гарант: Од 300.001 до 600.000 денари за вработени во јавни претпријатија, буџетски и финансиски институции и приватни компании кои се прифатливи за Банката.

 • Со 1 гарант: До 300.000 денари за вработени во други приватни компании.

 • Со 2 гаранти: Од 600.001 до 900.000 денари за вработени во јавни претпријатија, буџетски и финансиски институции и приватни компании кои се прифатливи за Банката.

 • Со 2 гаранти: Од 300.001 до 450.000 денари за вработени во други приватни компании.

Период на отплата

До 72 месеци.

 • Трошоци за апликација: 500 денари.

 • Комисија за одобрен кредит: 2%.

Со овие услови, ненаменскиот потрошувачки кредит од Стопанска банка а.д. Битола е флексибилно и достапно решение за секој што има потреба од брз пристап до финансиски средства без сложени процедури и докажување на намената на кредитот.

Кредит за Летен Одмор

Стопанска банка а.д. Битола нуди специјален кредит за летен одмор, кој е дизајниран да им помогне на клиентите да го финансираат својот заслужен одмор без финансиски грижи. Овој кредит е идеален за оние кои сакаат да се релаксираат и да уживаат во своето летување со дополнителни финансиски средства.

Максимален износ

Во зависност од кредитната способност на апликантот – до 100.000 денари.

Период на отплата

До 12 месеци.

Трошоци за апликација

500 денари за вработени

 • 300 денари за пензионери

Комисија за одобрен кредит

 • Фиксен износ од 500 денари за кредити до 30.000 денари.

 • Фиксен износ од 1.000 денари за кредити од 30.001 до 60.000 денари.

 • Фиксен износ од 2.000 денари за кредити од 60.001 до 100.000 денари.

Со овие услови, кредитот за летен одмор од Стопанска банка а.д. Битола е одлична можност за секој што сака да си го направи летото незаборавно и без финансиски стрес. Лесно достапен и брзо одобрен, овој кредит е идеален за вашите потреби за патување и одмор.

Главни Услови

Стопанска банка а.д. Битола поставува неколку главни услови кои апликантите мора да ги исполнат за да добијат кредит. Овие услови се дизајнирани да обезбедат сигурност и одржливост на кредитните одлуки и вклучуваат следниве критериуми:

Кредитоспособност

 • ½ кредитоспособност (анутет/плата) за апликанти вработени во јавни претпријатија, буџетски и финансиски институции и приватни компании кои се прифатливи за Банката.

 • 1/3 кредитоспособност (анутет/плата) за апликанти вработени во други приватни компании.

 • ½ кредитоспособност (анутет/плата) за гаранти.

Возрасна граница

Максимум 64 години на датумот на достасување на кредитот.

Овие услови се поставени со цел да се обезбеди дека заемопримачите и гарантите можат да ги исполнат своите финансиски обврски кон банката, што придонесува за стабилноста и сигурноста на кредитните операции.

А што е stbbt е-банкарство?

Стопанска банка а.д. Битола нуди современи услуги за електронско банкарство ( stbbt е-банкарство ), кои им овозможуваат на клиентите да управуваат со своите финансии лесно и безбедно преку интернет. Со stbbt е-банкарство, клиентите можат да:

 • Проверуваат салда на сметки и прегледуваат детални изводи

 • Извршуваат домашни и меѓународни парични трансакции

 • Плаќаат сметки и други обврски

 • Аплицираат за кредити и други банкарски услуги

 • Управуваат со штедни и депозитни сметки

 • Користат разни други финансиски услуги и производи, достапни преку интернет платформата

stbbt е-банкарството обезбедува брз , удобен и сигурен начин за управување со вашите финансии од било каде и во било кое време, со што штеди време и ги олеснува секојдневните банкарски активности.

Контакти

Дали ги имате искористено услугите на Стопанска банка? Раскажете ни го вашето искуство!

Send your review
This article was updated on 12 јуни 2024